Forretningsbetingelser

§1. Medlemskabets indhold og ikrafttræden

Afhængig af medlemskabets-type indeholder medlemskabet forskellige ydelser. Ydelser, der er indeholdt i den enkelte medlemskabs-type, kan ses i den til enhver tid gældende prisliste for Medarbejderoplevelser. Medlemskabet hos Medarbejderoplevelser indeholder adgang til et intranet-system for personaleforeningens bestyrelse. Aftalerne på medarbejderoplevelser.dk er indgået af Medarbejderoplevelser med de enkelte samarbejdspartnere. Når aftalerne benyttes, skal vejledningen i præsentationen for den enkelte samarbejdspartner følges nøje. Fordele kan kun opnås i forbindelse med bestilling. Det er ikke muligt, at opnå fordelene efterfølgende. Medlemskabet træder i kraft, når medlemmet har indbetalt den første faktura. Brugernavn og adgangskode til intranettet tilsendes på separat e-mail til personaleforeningens kontaktperson. Betaling af fakturaen er samtidig en accept af de til enhver tid gældende betingelser. Medlemskabet tegnes for minimum 12 måneder og løber, indtil det opsiges af en af parterne i henhold til betingelserne i §4. Forlængelse af medlemskabet sker automatisk ved fakturering 1 måned før medlemskabets udløb. Faktura tilsendes medlemmet via e-mail på den oplyste e-mailadresse.

§2. Priser og betalingsbetingelser

Medlemskabet faktureres efter den til enhver tid gældende prisliste for Medarbejderoplevelser. Prislisten kan rekvireres hos Medarbejderoplevelser. Medlemskabet prissættes efter medlemskabs-type. Prisstigninger kan ske hvert år den 1. januar med baggrund i den til enhver tid gældende pristalsregulering. Medarbejderoplevelser kan derudover ændre priserne med en måneds varsel. Prisstigninger træder i kraft ved næste faktura til medlemmet. Medlemskabet faktureres løbende med betalingsbetingelser netto kontant 8 dage efter fakturadato. Ved overskridelse af betalingsbetingelserne tilskrives renter og rykkergebyr for hver rykker. Efter 3. rykker overdrages sagen til Inkasso, og der lukkes for adgang til intranettet for personaleforeningens bestyrelse.

§3. Rettigheder

Medarbejderoplevelser har alle rettigheder til de aftaler, der præsenteres på medarbejderoplevelser.dk. Alle personaleforeningens bestyrelsesmedlemmer må benytte det tildelte brugernavn og adgangkode til bestilling af arrangementer og fritidsoplevelser hos Medarbejderoplevelsers samarbejdspartnere. Brugernavn og adgangskode må ikke udleveres til andre end personaleforeningens bestyrelsesmedlemmer. Ved misbrug kan medlemskabet opsiges af Medarbejderoplevelser i henhold til §4. Når personaleforeningens bestyrelsesmedlemmer bestiller arrangementer og fritidsoplevelser via medarbejderoplevelser.dk, sker bestillingen direkte hos Medarbejderoplevelsers samarbejdspartnere under disses betingelser. Betaling sker direkte til samarbejdspartneren. Medarbejderoplevelser har ingen forpligtelser eller erstatningsansvar i forbindelse med tvister mellem Medarbejderoplevelsers samarbejdspartnere og medlemmer eller medlemmers medarbejdere.

§4. Opsigelse

Medlemskabet kan af, begge parter, opsiges med 1 måneds varsel til en betalt periodes udløb. Ved et medlemskabs udløb ophører personaleforeningens ret til at benytte Medarbejderoplevelsers uddelte intranet. Ved misbrug af medarbejderoplevelser.dk kan Medarbejderoplevelser opsige aftalen med øjeblikkelig varsel og lukke for medlemmets adgang til intranettet uden godtgørelse af indbetalt pris for medlemsskab. Efter opsigelsen af medlemskabet må medlemmet samt medlemmets medarbejdere ikke benytte koder fra medarbejderoplevelser.dk, der er kommet til medarbejderens kendskab under medlemskabets løbetid.

§5. Behandling af oplysninger

Som en naturlig del af en online-tjeneste vil medarbejderoplevelser.dk behandle oplysninger om medlemmets og dennes medarbejderes brug af tjenesten. Vi behandler oplysninger omkring Kundenummer, Navn, Adresse, Telefonnumre, E-mail adresser, Webadresser, IP-adresser og logintidspunkt (år-måned-dag-time-minut). Personoplysninger, der registreres af Medarbejderoplevelser, bruges kun af Medarbejderoplevelser til at servicere vores kunder og medlemmer. Personoplysninger udleveres eller sælges aldrig til tredjemand.

§5. Medarbejderoplevelser tillægsydelser

Konsulentydelser

Uden medlemskab Pris
Konsulentydelser pr. time Kr. 950
Klippekort konsulentydelser 10 timer Kr. 7.500
Med medlemskab Pris
Konsulentydelser pr. time Kr. 650
Klippekort konsulentydelser 5 timer Kr. 2.750
Klippekort konsulentydelser 10 timer Kr. 4.500

Konsulenttimer faktureres pr. påbegyndt halve time.

Konsulenttimer på klippekort registreres pr. påbegyndt 15 minutter.

Kontakt

Medarbejderoplevelser
sammenhold skaber succes
Fredericiagade 28
DK-6000 Kolding
mail@medarbejderoplevelser.dk
tlf. 7022 5464
cvr. 10099056

© Medarbejderoplevelser 2017
vi-stoetter-familier-med-kraeftramte-boern
Vær med til at gøre en forskel. Støt her
logo